Rallye bjez přihladowarjow

póndźela, 26. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Z wěstotnym a hygieniskim konceptom smě so wubědźowanje wotměć

Hamor (AK/SN). 23. mjezynarodna łužiska rallye ADMV wot 5. do 7. nowembra smědźa pod krutymi předpisami hygieny a wěstoty přewjesć. Prěni raz w swojich stawiznach pak dyrbi wona bjez přihladowarjow wuńć. „Dale stupace koronaličby nas k tomu nuzuja“, podšmórny organizaciski nawoda Wolfgang Rasper, předsyda wuhotowaceho towarstwa Łužiski rallyejowy a wodosportowy klub, minjeny pjatk w Hamoru. Něhdźe 500 čestnohamtskich podpěraćelow, lěkarjow, sanitetarjow, wohnjowych wobornikow a policistow wubědźowanje sobu zawěsći. Je to wulki sportowy podawk we Łužicy a najwuznamniša rallye na šoteru srjedźneje Europy. Wot cyłkownych 165 kilometrow wubědźowanskeje čary wotměje so 152 kilometrow na šoteru, zbytk na krutej podłoze.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND