Z pismikami na čestny podest(17)

srjeda, 04. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hač drje lětsa hišće prěnjeho swětoweho mištra „Pismikoweje keklije“ krónuja, njeje jasne. Štóž pak hru doma ma, móže žno raz trenować.  Foto: SN/Hanka Šěnec Hač drje lětsa hišće prěnjeho swětoweho mištra „Pismikoweje keklije“ krónuja, njeje jasne. Štóž pak hru doma ma, móže žno raz trenować. Foto: SN/Hanka Šěnec

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny ­znowa pozbudźiło. Serbske Nowiny ­tule w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Budyske towarstwo Škit bě so hižo loni wuspěšnje na wubědźowanju wobdźěliło. Tuž njebě diskusija čłonow přewobšěrna, jako krótko do hód wo tym roz­myslowachu, hač chcedźa za wurisanje lěta 2020 znowa namjety zapodać. „Přidam, zo běch spočatnje skeptiski. Cyła akcija bu dźě jara krótkodobnje zaha­je­na a mějach ju za jasne wot tehdyšeho wólbneho boja w Sakskej motiwowanu. Smy so přiwšěm rozsudźili, swoje zbožo prosće pospytać – a po wuspěchu loni bě prašenje skerje, z čim so powabić a nic hač scyła“, městopředsyda towarstwa Robert­ Maćij powěda.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND