Premije za dźiwje swinje wabja

wutora, 10. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Pola Chrósćic plakat napomina, w lěsu žane wotpadki njewotbyć a tak swinjacej mrětwje sobu zadźěwać pomhać.  Foto: Maksimilian Młynk Pola Chrósćic plakat napomina, w lěsu žane wotpadki njewotbyć a tak swinjacej mrětwje sobu zadźěwać pomhać. Foto: Maksimilian Młynk

Z pjenježnej přiražku chce Swobodny stat Sakska hajnikow a hońtwjerjow podpěrać, zo bychu wupřestrěću afriskeje swinjaceje mrětwy zadźěwać pomhali. Tak jednore pak to njeje.

Pěskecy (JK/SN). Afriska swinjaca mrětwa (ASP) je mjeztym tež Saksku docpěła. Prěnje inficěrowane dźiwje swinjo nańdźechu 27. oktobra w Zhorjelskim wo­krjesu (SN informowachu). Tuž su sakscy hajnicy a hońtwjerjo ćim bóle namoł­wjeni so dźiwim swinjam wěnować. Zo by so to tež wudaniło a hońtwjerjo so na to­ wusměrili, je sakske ratarske ministerstwo wudało směrnicy, po kotrychž płaća jim premije a wolóža a zarunaja přepytowanje předpisanych probow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND