Premije za dźiwje swinje wabja

wutora, 10. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Pola Chrósćic plakat napomina, w lěsu žane wotpadki njewotbyć a tak swinjacej mrětwje sobu zadźěwać pomhać.  Foto: Maksimilian Młynk Pola Chrósćic plakat napomina, w lěsu žane wotpadki njewotbyć a tak swinjacej mrětwje sobu zadźěwać pomhać. Foto: Maksimilian Młynk

Z pjenježnej přiražku chce Swobodny stat Sakska hajnikow a hońtwjerjow podpěrać, zo bychu wupřestrěću afriskeje swinjaceje mrětwy zadźěwać pomhali. Tak jednore pak to njeje.

Pěskecy (JK/SN). Afriska swinjaca mrětwa (ASP) je mjeztym tež Saksku docpěła. Prěnje inficěrowane dźiwje swinjo nańdźechu 27. oktobra w Zhorjelskim wo­krjesu (SN informowachu). Tuž su sakscy hajnicy a hońtwjerjo ćim bóle namoł­wjeni so dźiwim swinjam wěnować. Zo by so to tež wudaniło a hońtwjerjo so na to­ wusměrili, je sakske ratarske ministerstwo wudało směrnicy, po kotrychž płaća jim premije a wolóža a zarunaja přepytowanje předpisanych probow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND