Z kulemi, ale bjez dźěćatka

wutora, 10. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
14 metrow wysoka jědla steji wot wčerawšeho na Budyskim Hłownym torhošću. Što přichodne dny wupyša.  Foto: Carmen Schuman 14 metrow wysoka jědla steji wot wčerawšeho na Budyskim Hłownym torhošću. Što přichodne dny wupyša. Foto: Carmen Schuman

Wjele zwučenych dypkow Wjacławskich wikow lětsa hinak přewjedu

Budyšin (CS/SN). Adwentny čas w Bu­dyšinje budźe lětsa dospołnje hinaši, hač su to ludźo zwučeni. Najebać koronu přiwšěm­ někotre zwučenosće wostanu. Tak su wčera na Hłownym torhošću hodow­ny štom nastajili. Dariła je jón Doma­škec swójba z Chelna. 14 metrow wysoku jědlu přichodne dny z Ochranowskimi hwězdami wupyša. Tež na Schliebenowym kružnym wobchadźe zaso­ štom staja, a to 24. nowembra. Wón pochadźa nimale ze susodstwa, mjenujcy z Hasy Clary Zetkin.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND