Štomiki a kerki sadźa pozdźišo

srjeda, 11. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Po dwěmaj lětomaj twarskich dźěłow je Klóšterska woda w Nowej Wjesce wozrodźena. Tele dny chcychu tam nowe štomiki a kerki sadźeć započeć. Hinak hač wozjewjene pak zwoprawdźa tole hakle wot 20. nowembra.  Foto: Měrko Šołta Po dwěmaj lětomaj twarskich dźěłow je Klóšterska woda w Nowej Wjesce wozrodźena. Tele dny chcychu tam nowe štomiki a kerki sadźeć započeć. Hinak hač wozjewjene pak zwoprawdźa tole hakle wot 20. nowembra. Foto: Měrko Šołta

Rewitalizacija Klóšterskeje wody w Nowej­ Wjesce je hižo wot kónca okto­bra twarsce dokónčena. Nětko chcedźa tam štomiki a kerki sadźeć, zo bychu cyłkowny projekt wotzamknyli.

Nowa Wjeska (SN/MWj). Wot spočatka tohole tydźenja chcyše krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow při Klóšterskej wodźe w Nowej Wjesce štomiki a kerki sadźeć dać. W zwisku z rewitalizaciju rěki a z tym zwisowacymi wobšěrnymi twarskimi dźě­łami běchu tam 53 štomow podrě­zali a wjacore kerki wotstronili. Zo bychu je narunali, planuja 113 nowych štomikow a kerkow. Po informaciji krajneho zarjada bě planowane je minjenu póndźelu sadźeć započeć. Po wšěm zdaću pak budźe to hakle wot 20. nowembra. Najprjedy dyrbi zahrodniska firma wšitko přihotować, dokładne městna postajić a so z ludźimi dorěčeć, kaž zamołwita za zjawnostne dźěło krajneho zarjada Katrin Schöne na naprašowanje SN zdźěli. Nimo toho móže štomowa šula dźěl předwidźanych rostlin hakle po prěnim zmjerzku dodawać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND