Tež w krizy hosćo přińdu

srjeda, 11. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Prócuja so dale wo pasažěrsku łódź na Bjerwałdskim jězoru

Hamor (AK/SN). Renoměrowane łódźnistwowe předewzaće z Němskeje by wulce zajimowane było, na Bjerwałdskim jě­zoru pasažěrsku łódź jězdźić dać. To rje­kny zastupowacy wjesnjanosta Hamora Hendryk Balko předwčerawšim na posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. Po jeho słowach ma firma dosć referencow wobhospodarjenje tajkich łódźow na­stupajo. Zo móhła łódź na Bjerwałdskim jězo­ru wuspěšnje jězdźić, pak dyrbja tam hišće wšelake twarske wuměnjenja zwoprawdźić. Mjez druhim maja přistawne městna a na Hamorskim pobrjohu zawodowe twarjenje z gastronomiju nastać.

Po předstawach firmy by łódź tež w zymskim času po puću była. Nimo toho­ bychu wob lěto 40 wječornych jězbow poskićili. Wšo to chce předewzaće do zrěčenja zapisać, kotrež ma 20 lět płaći­we być, Hendryk Balko rozłoži. Swo­bod­ny stat Saksku jako wobsedźerja jě­zora a Sakski wyši hórniski zarjad su mjeztym hižo informowali. Gmejna so nadźija, zo wšitke přisłušne zarjady nětko za jedyn postronk poćahnu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND