Nowy traktor njebudźe

pjatk, 13. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Porokuja zarjadniske njedostatki a pobrachowacu transparencu

Ralbicy (JK/SN). Zymsku słužbu přichodneje zymy budu w gmejnje Ralbicy-Róžant dale z dotalnym traktorom wu­konjeć. To je jedyn z rozsudow wčerawšeho wurjadneho posedźenja tamnišeje gmejnskeje rady. Zo móhł stary traktor swoje nadawki spjelnić, póńdźe tón přichodny tydźeń do trěbneje reparatury.

Gmejnski dźěłaćer Pětr Kokla, kiž njedostatki traktora na posedźenju radźi­ćelow naliči, so nadźija, zo jězdźidło potom zymu přetraje. Jemu wšak by nowy a spušćomny traktor lubši był, ale misnjenja a njedostatki při wupisanju a njedosahaca zarjadniska transparenca su tomu zadźěwali, zo móhli wotpowědne wobzamknjenje wčera schwalić. Namjet, jenički poskićeny traktor kupić, sydom radźićelow wotpokaza, dwaj wzdaštaj so hłosa a jeničce třo hłosowachu za nakup noweho, cyłkownje 297 000 eurow droheho jězdźidła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND