Hdyž su bydlenja prózdne

pjatk, 20. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Spytaja wulke ćeže bydlenjotwarskeje towaršnosće rozrisać

Rakecy (JK/SN). Bydlenjo­twarska towaršnosć Rakecy wojuje hižo někotre lěta ­z akutnymi hospodarskimi a financnymi problemami. Te su so mjeztym tak přiwótřili, zo móže towaršnosć swoje financielne winowatosće lědma hišće spjelnić. Gmejna jako hłowny towaršnik pyta hižo dlěši čas za móžnosću, ćeže rozrisać. Na wčerawšim posedźenju Rakečanskeje gmejnskeje rady naby tele prócowanje konkretne formy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND