Twjerdźizna jako filmowa kulisa

pjatk, 20. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Andreas Pippart (naprawo) a Manuela Lange (nalěwo) staj sej tele dny Jakubec twjerdźiznu w Mortkowje wobhladałoj. Tamniša managerka Martina Küpferling (srjedźa) jeju po objekće přewodźeše.  Foto: Andreas Kirschke Andreas Pippart (naprawo) a Manuela Lange (nalěwo) staj sej tele dny Jakubec twjerdźiznu w Mortkowje wobhladałoj. Tamniša managerka Martina Küpferling (srjedźa) jeju po objekće přewodźeše. Foto: Andreas Kirschke

Mortkow (AK/SN). „Wjera Baba Jaga pyta rumpodicha“ rěka bajka, kotruž wjerća jako telewizijnu hru wot 1. decembra na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje. Ideju za to Andreas Pippart hižo dołho ma. Mjeztym pjeć lět nawjeduje režiser a jednaćel swoju Drježdźansku produkcisku firmu MyTVplus. Priwatny sćelak zwoprawdźa telewizijne produkcije, live-wusyłanja a multimedijowe produkcije. Hakle w septembru je Pippart w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje wjerćał. W filmje sobu skutkować budźe countryjowa spěwarka Linda Feller, kotraž chce z rumpodichom duet spěwać. Dokelž pak wón njepřińdźe kaž wučinjene, wona hromadźe z wjeru Babu Jagu rumpodicha pyta, mjez druhim na potajnej twjerdźiznje.

Na Mortkowsku twjerdźiznu bu Andreas Pippart skedźbnjeny, jako bě we łužiskej jězorinje na wopyće. Minjene dny bě ze swojej sobudźěłaćerku Manuelu Lange na městnje. „Twjerdźizna so perfektnje hodźi“, bě wón zahorjeny. „Hollywood by tajku hakle za wjele pjenjez natwarić dyrbjał. Tu so za naš film wšitko wulkotnje hodźi.“ Tež mějićel twjerdźi­zny dr. André Jakubetz projekt podpěruje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND