Za dobru wjesnu zhromadnosć

póndźela, 23. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z ćežkej techniku a pilnym dźěłom su we Worklecach hat wurjedźeli a mału kupu skrućili.  Foto: Feliks Haza Z ćežkej techniku a pilnym dźěłom su we Worklecach hat wurjedźeli a mału kupu skrućili. Foto: Feliks Haza

Wjele pilnych rukow so na a wokoło Worklečanskeje kupy gratu přimało

Worklecy (aha/SN). Syła Worklečanow je minjeny štwórtk a pjatk na kupje swojeje wsy dźěłowu akciju přewjedła. Hižo spočatk februara bě tamniša wjesna skupina CDU přeprosyła na zjawnu diskusiju k aktualnemu wuwiću w gmejnje. W srjedźišću stejachu ideje, kak móhli wjesnu zhromadnosć skrućić a kak móhł kóždy při porjeńšenju wsy pomhać. Bórze na to so rozsudźichu, so jako wjesna zhromadnosć na sakskim idejowym wubědźowanju „Čiń sobu!“ wobdźělić, štož so po­z­dźišo jako wunošne wopokaza. Jako kónc junija dotwarjeny móst wot wulkeje na mału kupu přepodachu, je statny sekretar za regionalne wuwiće dr. Frank Pfeil w přitomnosći wjesnjanosty Franca Bruska, zapósłanca krajneho sejma Alojsa Mikławška (wšitcy CDU) a wulkeje ličby Worklečanow Simonej Žurej dobyćerske wopismo a myto w hódnoće 5 000 eurow přepodał. Tak bě zaručene, zo móžeše so předwidźany projekt „Geocaches Michał Hórnik – přirodźe ­blisku rewitalizaciju“ zwoprawdźić.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Alojs Mikławšk, Chrystina Hozyna a Simon Žur (wotlěwa) dorěča sej na małej kupje dalše nadawki, kotrež chcedźa tam zmištrować. Foto: Alfons Handrik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND