Natwarja zaso mlokowu rampu(19)

srjeda, 25. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Material za mlokowu rampu su čłonojo wjesneho towarstwa – mjez nimi Holger Kosel, Frank Kruppa a Heinz Kobalz (wotlěwa) – hižo wobstarali.  Foto: Katrin Demczenko Material za mlokowu rampu su čłonojo wjesneho towarstwa – mjez nimi Holger Kosel, Frank Kruppa a Heinz Kobalz (wotlěwa) – hižo wobstarali. Foto: Katrin Demczenko

Idejowe wubědźowanje Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny po­zbudźiło. Serbske Nowiny rjad drobnych a małych projektow w serialu přichodne tydźenje předstajeja.

W Kinajchće (Kühnicht), wjesnym dźělu města Wojerecy, ma prawje bórze zaso historiska mlokowa rampa nawjes pyšić. Za zwoprawdźenje projekta zasadźa so tamniše wjesne towarstwo.

Pjenjezy za swoje předewzaće přińdu ze Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“. Z nim zmóžnja swobodny stat wobydlerjam, towarstwam a socialnym nošerjam kaž tež komunam we łužiskim a srjedźoněmskim brunicowym rewěrje, kónca wudobywanja wuhla hač do lěta 2038 dla, trěbnu strukturnu změnu sobu wuhotować. „Wjesne towarstwo Kinajcht so aktiwnje na wuhotowanju přichoda našeje domizny wobdźěla“, potwjerdźa jeho čłon Thomas Balko. K zwoprawdźenju předewzaća „Znowanastajenje historiskeje mlokoweje rampy“ su so wo podpěru z Čiń sobu-fondsa prócowali a zamołwići přizwolichu jim w kategoriji „Łužica – žiwa dwurěčnosć“ 1 600 eurow.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND