Ze susodnymaj komunomaj

srjeda, 25. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy chce so přichodnje ze susodnymaj komunomaj sylnišo splesć. To je nowy wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) wčera na posedźenju měšćanskeje rady podšmórnył, mějo so po swojim připowědźenju při zapokazanja do zastojnstwa.

Wojerecy (AK/SN). Z jednym wzdaćom hłosa je wjetšina měšćanskich radźićelow zaměrowemu dojednanju mjez městom Wojerecami a gmejnu Sprjewinym Dołom přihłosowała. Wobě komunje změjetej přichodnje zhromadneho społnomócnjeneho za daty. Wón nadawki spjelni, kotrež měšćanske kaž tež gmejnske zarjadnistwo runje tak potrjechi.

Gmejna Sprjewiny Doł bě so loni nastupajo tutu naležnosć naprašowała. Jej dźeše wo zhromadne dźěło mjez komunomaj a chcyše docpěć, zo Wojerowski społnomócnjeny za daty swoje nadawki zdobom za gmejnu Sprjewiny Doł spjelni. Temu su dobroćiwje a wotewrjene rozjimali. Město Wojerecy próstwje zasadnje přihłosowaše. Jako wuslědk jednanjow předleži nětko zaměrowe do­jednanje. Sobu zakótwjeny je zarjad ­za prawniski dohlad Budyskeho wo­krjesa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND