Inwestuja do wěstoty wobornikow

pjatk, 27. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Dohromady 120 dospołnych sadźbow drasty za nutřkowne a wonkowne hašenje chce město Běła Woda kameradam dobrowólneje wohnjoweje wobory kupić. Tole su čłonojo měšćanskeje rady na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyli. Nadawk we wobjimje 94 000 eurow dósta firma Tesimax z Badensko-Württembergskeje. Spočatnje běchu samo 115 000 eurow kalkulowali a při tym kriterije kaž płaćiznu, material a wšelake kmanosće drasty wobkedźbowali. Mjenowana firma je při tym najlěpje wotrěznyła.

„Dotal je Běłowodźanska wohnjowa wobora stajnje jenož dodźeržanu abo skóncowanu drastu wuměniła“, rozłoži wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext). „Wosebje cholowy kameradow su jara strapacěrowane. Nastajnosći dyrbja nowe wobstarać. Wot lěta 2011 smy to nimale kóžde lěto činili. Wot lěta 2015 tež nakup nowych kabatow přiběra, wosebje wot lěta 2017.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND