Filigrane dźěło jeho wupjelnja

wutora, 01. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hórčan Bernhard Vcelich z někotrymi ze swojich wudźěłkow, kotrež po přeću zajimcow zhotowja.  Foto: Alfons Handrik Hórčan Bernhard Vcelich z někotrymi ze swojich wudźěłkow, kotrež po přeću zajimcow zhotowja. Foto: Alfons Handrik

Hórki (aha/SN). Hač do wuměnkarskeje staroby bě dźensa 79lětny Hórčan Bernhard Vcelich za wodźidłom wulkich nakładnych awtow po puću. Při nakładowanju a wotkładowanju kaž tež při trěbnych reparaturach mašinow bě stajnje ćežkemu ćělnemu dźěłu wustajeny. To je sylneho, wulkeho muža formowało. Čłowjek njeby wěrił, zo je so docpěwši rentnarsku starobu wěnował dospołnje hinašemu dźěłu. Ze swojimaj wulkimaj rukomaj ­zamóže so filigranemu wužadanju stajić a twari Bože narodki, pyramidy a swěč­kate wobłuki. Lubosć dźěłać z drjewom a trěbne kmanosće za to je sej hižo wjele zašo přiswojił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND