Nowy centrum budźe dróši

wutora, 01. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rozmysluja wo powjetšenju Koprčanskeje wodočisćernje

Bukecy (CS/SN). Ze změnjenym naćiskom za nowotwar kulturneho a zetkawanskeho centruma w Rodecach (Rodewitz) su so čłonojo Bukečanskeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju zaběrali. Wotpowědne podłožki je jim Budyski planowar Falko Hinz rozłožił, po tym zo běchu radźićeljo wjacore změny namjetowali. Nimo toho běchu so porno prěnim planam twarske płaćizny změnili. Kaž Falko Hinz rjekny, móže wón tuchwilu kóšty jenož trochować, dokładne wobličenje ma klětu kónc januara předležeć. Hižo nětko pak je jasne, zo spočatnje planowane 1,4 miliony eurow dawno njedosahaja. Tuchwilu liča z něhdźe 2,1 milionom eurow. Dalše změny su hižo nětko wotwidźeć, dokelž so tež koronowa pandemija na twarske płaćizny wuskutkuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND