Spožčeja kniham druhe žiwjenje

wutora, 01. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale tři dny je trało, doniž staj Lutz Kernchen a Gunter Kosche w Kamjenskej měšćanskej bibliotece hodownej štomikaj ze starych knihow natwariłoj a jej z hwězdami ze stareje papjery a ze swěčkami wupyšiłoj.  Foto: Město Kamjenc Nimale tři dny je trało, doniž staj Lutz Kernchen a Gunter Kosche w Kamjenskej měšćanskej bibliotece hodownej štomikaj ze starych knihow natwariłoj a jej z hwězdami ze stareje papjery a ze swěčkami wupyšiłoj. Foto: Město Kamjenc

Kamjenc (SN/MWj). Što činiš poprawom ze starymi a hižo njenahladnymi knihami? Najjednoriše je, hdyž je do stareje papjery daš, přetož najwjetši dźěl knihow njejsu někajke luksusowe twory, ale móžeš je jenož krótki čas wužiwać. Po wšěm swěće kóžde 30 sekundow jednu publikaciju ćišća. W Němskej wuchadźa kóžde lěto něhdźe 80 000 titlow. Wulki dźěl z nich móžeš sej w bibliotekach wupožčić. Ale jónu dyrbja je zaso raz wuběrać. Přetož nadawk zjawnych bibliotekow njeje, knihi zběrać, ale aktualne medije poskićeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND