Webstrona ma klětu hotowa być (20)

srjeda, 02. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjacore dźěłarnički wo hotowanju katolskeje narodneje drasty bě Kamjenska župa přewjedła, tule z Christin Belkotowej (2. wotlěwa). Nětko chcedźa internetnu stronu wo narodnej drasće zestajeć.  Foto: Feliks Haza Wjacore dźěłarnički wo hotowanju katolskeje narodneje drasty bě Kamjenska župa přewjedła, tule z Christin Belkotowej (2. wotlěwa). Nětko chcedźa internetnu stronu wo narodnej drasće zestajeć. Foto: Feliks Haza

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny pozbudźiło. Serbske Nowiny tule rjad drobnych a małych projektow w serialu předstajeja.

Zwjazać dotalne informacije wo serbskej katolskej narodnej drasće na zhromadnej internetnej stronje je wotpohlad Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ a hotowarničow. Wosebje dźe wo swjedźensku drastu, kaž so ju na přikład njewjesty, słónki ­a družki w Kamjenskej župje hotuja. Zapřijeć chcedźa tež drastu z dalšich wosadow, kaž z Radworskeje a Kulowskeje.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND