Wodarnja nastawa cyle po planje

srjeda, 02. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Za něhdźe dźesać milionow eurow nastawa tuchwilu w Hamorje nowa wodarnja, kotraž ma wobydlerjow srjedźnje Łužicy zastarać.  Foto: Constanze Knappowa Za něhdźe dźesać milionow eurow nastawa tuchwilu w Hamorje nowa wodarnja, kotraž ma wobydlerjow srjedźnje Łužicy zastarać. Foto: Constanze Knappowa

W Hamorje rosće milionowy projekt ze zemje, kiž ma w nalěću 2021 dźěłać započeć. Z nim budu raz 35 000 ludźi z pitnej wodu zastarać.

Hamor (CK/SN). Twar noweje wodarnje w Hamorje leži w časowym a terminowym planje. Wo tym informowaše jednaćelka wodoweho zaměroweho zwjazka „Srjedźna Nysa–Šepc“ (WZV) Petra Brünner njedawno wjesnjanostow wosom sobustawskich gmejnow, mjez druhim tež tych Slepjanskeje wosady. W lěću běchu za wodarnju zakładny kamjeń połožili, fundamenty kidali a šěsć filtrowych kotołow po 18 tonach zatwarili. Wokoło nich natwarjena hala je tak daloko hotowa, zo móža wšitke trěbne mašiny za­twarić. Paralelnje k tomu saněruja wulkej wodowej zběrnikaj.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND