Inwestuja do woborow

srjeda, 02. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Spěchowanske přizwolenje za hašenske jězdźidło wčera dóšło

Slepo (AK/SN). Nowotwar Rownjanskeje wohnjowoborneje gratownje je w kónčnej fazy. To rjekny twarski nawoda gmejny Slepo Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Tuchwilu dźěłaja tam molerjo, tepjenjotwarcy, ­suchotwarcy a kachlicarjo. Přichodny ­tydźeń přińdu elektrikarjo“, Seidlich ­roz­łoži. Runočasnje twarja wonkowne připrawy.

Gratownja ma klětu hotowa być. W njej budźe městno za nowe hašenske jězdźi­dło TLF 4 000, kotrež financuja ze swójskimi srědkami gmejny a ze spěchowanjom Zhorjelskeho wokrjesa. Runje wčera je spěchowanske přizwolenje dóšło, informowaše komornica Carmen Petrick. Tak móža woborne jězdźidło zapłaćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND