Kubłanišćo zarjadowanja wotprajiło

póndźela, 07. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Dźeń a wjace zjawnych zarjadnišćow reaguje na dale napjate połoženje wokoło koronapandemije. Nětko je tež Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo swoje kubłanišćo zawrěło.

Smochćicy (SN/MWj). Koronapandemije a škitnych postajenjow Swobodneho stata Sakskeje dla wostanje Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena za hosći na njewěsty čas zawrjene, kaž jeho rektor Sebastian Kieslich zdźěli. „To bohužel woznamjenja, zo so tu žane zjawne zarjadowanja – tež žane Bože mšě – njewotměja. Wšitke naše kursy su hač do 31. měrca 2021 wotprajene“, rěka w lisće rektora.

Najebać najwobšěrniše naprawy prewencije ličby infekcijow w Budyskim wokrjesu dale přiběraja. Tohodla je połoženje w chorownjach a hladarnjach jara napjate, Sebastian Kieslich dale pisa. „Kaznja hodźiny tuž rěka, statne předpisy konsekwentnje zwoprawdźić. Jako cyrkwinske kubłanišćo mamy stajnje tež towaršnostnu zamołwitosć. Naša solidarita słuša předewšěm staršim a chorym, kotřiž móhli so wosebje spěšnje z wirusom natyknyć a pod tym jara ćerpja.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND