Wobě pěstowarni zawrěli

póndźela, 07. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo porokuja, zo njeje gmejna staršich dosć informowała

Dźěwin (AK/SN). Na chětro přiwótřene połoženje w zwisku z tuchwilnej koronapandemiju je Dźěwinska gmejna z nachwilnym zawrjenjom swojeju ­pěstowarnjow w Dźěwinje a Brězowce reagowała. Kaž wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, bě to sćěh wotpowědnych informacijow ze strowotniskeho zarjada.

W Dźěwinje běchu so někotre sobudźěłaćerki z koronawirusom natyknyli. „Njemóžachmy wšědne dźěło pěstowarnje pobrachowacych kubłarkow hižo zaručić“, informowaše wjesnjanosta gmejnskich radźićelow. Tohodla bě Dźěwinske kubłanišćo wot 30. nowembra hač do 4. decembra zawrjene. W Brězowskej pěstowarni bu jedna kubłarka pozitiwnje na wirus testowana. Tak je tamniše zarjadnišćo nětko wot 3. decembra hač do 10. decembra zawrjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND