Wobě pěstowarni zawrěli

póndźela, 07. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo porokuja, zo njeje gmejna staršich dosć informowała

Dźěwin (AK/SN). Na chětro přiwótřene połoženje w zwisku z tuchwilnej koronapandemiju je Dźěwinska gmejna z nachwilnym zawrjenjom swojeju ­pěstowarnjow w Dźěwinje a Brězowce reagowała. Kaž wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, bě to sćěh wotpowědnych informacijow ze strowotniskeho zarjada.

W Dźěwinje běchu so někotre sobudźěłaćerki z koronawirusom natyknyli. „Njemóžachmy wšědne dźěło pěstowarnje pobrachowacych kubłarkow hižo zaručić“, informowaše wjesnjanosta gmejnskich radźićelow. Tohodla bě Dźěwinske kubłanišćo wot 30. nowembra hač do 4. decembra zawrjene. W Brězowskej pěstowarni bu jedna kubłarka pozitiwnje na wirus testowana. Tak je tamniše zarjadnišćo nětko wot 3. decembra hač do 10. decembra zawrjena.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND