Hodownu stawiznu w Róžeńće změja

wutora, 15. decembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sobotu do 2. adwenta su w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi sceny za lětušu hodownu stawiznu z Dianu Šołćinej (naprawo) nahrawali. Sobu skutkowali su dźěći 1. do 4. lětnika, mjez nimi Johann Šnajder, Józef Mittag, Linus Hrjehor, Lejna Kmjećec, Patricija Dittrichec (wšitcy 4. lětnik, wotlěwa). Pokazać chcedźa film patoržicu na Youtube a, budźe-li tón dźeń nyšpor, tež w cyrkwi.  Foto: Jan Hrjehor Sobotu do 2. adwenta su w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi sceny za lětušu hodownu stawiznu z Dianu Šołćinej (naprawo) nahrawali. Sobu skutkowali su dźěći 1. do 4. lětnika, mjez nimi Johann Šnajder, Józef Mittag, Linus Hrjehor, Lejna Kmjećec, Patricija Dittrichec (wšitcy 4. lětnik, wotlěwa). Pokazać chcedźa film patoržicu na Youtube a, budźe-li tón dźeń nyšpor, tež w cyrkwi. Foto: Jan Hrjehor

Lětsa je wšitko trochu hinaše, tež wokoło hodownych swjatych dnjow. Koronakriza wšitkich nući kontakty miniměrować. Přiwšěm kroča mnozy zdźěla njewšědny puć, swoje předewzaća zwoprawdźić. Tež w Róžeńće su móžnosć namakali, zo njetrjebaja so lětsa hodowneje stawizny wzdać.

Róžant (SN/JaW). W Róžeńće kroča młode swójby njewšědne puće, zo bychu tež lětsa patoržicu hodownu stawiznu předstajili. Kaž zdźěli Diana Šołćina na naprašowanje našeho wječornika, su so „dźěći hižo w oktobrje prašeli, što lětsa z hodownej stawiznu budźe“. Jasne wšak bě, zo hru kaž minjene šěsć lět předstajić njemóža. Róžeńčanka chcyše tuž sceny tak spisać, zo w jednej jenož bratřa a sotry abo rjadowniske cyłki zhromadnje wustupja. Mjeztym je pak tež jasne, zo scyła live hrać njemóža. Zrodźichu tuž mysl, sceny natočić a film zdźěłać. Tak su zdobom njewotwisne wot toho, hač budźe patoržicu w Róžeńće nyšpor abo nic, film na kóždy pad pokazaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND