Jenož małe kroki móžne byli

póndźela, 04. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Jedna z aktiwitow gmejny Ralbicy-Róžant w minjenym lěće bě, zo dowjezechu 70 tonow pěska do Nowoslic na tamniše hrajkanišćo. Starši a wjesnjenjo potom zbytk wobstarachu, pěsk rozdźělichu a hrajkanišćo k rjanemu cyłkej wutworichu. Nětko so dźěći na přichodne nalěćo ćim bóle wjesela.  Foto: Jan Kral Jedna z aktiwitow gmejny Ralbicy-Róžant w minjenym lěće bě, zo dowjezechu 70 tonow pěska do Nowoslic na tamniše hrajkanišćo. Starši a wjesnjenjo potom zbytk wobstarachu, pěsk rozdźělichu a hrajkanišćo k rjanemu cyłkej wutworichu. Nětko so dźěći na přichodne nalěćo ćim bóle wjesela. Foto: Jan Kral

Poslednje dny stareho a prěnje dny nowe­ho lěta su na mnohich městnach składnosć, na dźěło zašłych měsacow zhladować. Serbske Nowiny rozhladuja so po dwurěčnych komunach, što su tam zdokonjeli.

Ralbicy-Róžant (JK/SN). Tež hdyž aktualna tema – nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje – komunalne dźěło delanskeje gmejny wobknježi, njejsu druhe nadawki gmejny ležo wostali. Zaměrnje a po planje su so małe kroki ze zdźěla čujomnymi wuskutkami zwoprawdźili. Nimo přihotow za nowotwar pěstowarnje wu­zběhny wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) na poslednim posedźenju gmejnskeje rady krótko do hód widźomny postup na ležownosći nowotwarow w Sernjanach. Tam su wšitke 16 twarskich ležownosćow młodym swójbam předali, zo bychu sej wone tam domske natwarili. Dźesać domow hižo steji, dalše štyri tam twarja. Prawdźepodobnje so klětu tež poslednja prózdna ležownosć na twarnišćo změni.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND