Spěchuja dźěći a młodźinu

póndźela, 04. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Město podpěruje dale nošerjow swobodneje młodźinskeje pomocy

Wojerecy (AK/SN). Ze štyrjomi napřećiwnymi hłosami je Wojerowska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła, kak chce wona w lěće 2021 nošerjow swobodneje młodźinskeje pomocy podpěrać. Tak podpěruja projektowe dźěło Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) ze 70 000 eurami, młodźinski klub Ossi ze 130 000 eurami, ewangelske młodźinske dźěło we Wojerecach a Čornym Chołmcu z 10 000 eurami a projektowu wučbu kubłanskeho skutka z 18 000 eurami. Porno tomu nochce město hižo personalne a wěcne wudawki přirodowědneho centruma Natz spěchować, ale jenož hišće jeho wobhospodarjenske wudawki zawěsćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND