Wopłóčki a šula ćežišći byłoj

wutora, 05. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hospodarske połoženje Łazowskeje gmejny wostawa komplikowane

Łaz (AK/SN). Lěto 2020 bě za gmejnu Łaz w mnohim nastupanju ćežke, ale při­wšěm wuspěšne, kaž wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) bilancuje. „Móžachmy wjacore projekty a naprawy dale wjesć, započeć abo dokónčić“, wón wróćo zhladujo rozłožuje. Jedne z ćežišćow bě wopłóčkowy koncept. We Wulkich Ždźarach přizamknychu domjacnosće na Rachlowskim puću, dalše w Nowej Bukojnje (Neubuchwalde) kaž tež w Koblicach na pódlanskich pućach. Dohromady inwestowachu nimale połdra miliona eurow. We Wulkich Ždźarach su zakładnu šulu dale saněrowali. Po wšěm zdaću hač do februara 2022 budu šulerjo hišće w kontejnerach wuknyć dyrbjeć. Tak dołho ma nutřkowny wutwar trać. Tuchwilu přewjeduja tam trěbne torhanske dźěła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND