Napohlad wsy so bytostnje změnił

srjeda, 06. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Tołsta murja, kotraž skłoninu we Wotrowje stabilizuje, bě jedyn z lońšich wjetšich projektow gmejny Pančicy-Kukow.  Foto: Marian Wjeńka Tołsta murja, kotraž skłoninu we Wotrowje stabilizuje, bě jedyn z lońšich wjetšich projektow gmejny Pančicy-Kukow. Foto: Marian Wjeńka

Poslednje dny stareho a prěnje dny nowe­ho lěta su na mnohich městnach składnosć, na dźěło minjenych dwanaće měsacow zhladować. Serbske Nowiny rozhladuja so po dwurěčnych komunach, što su tam wšo zdokonjeli.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). To prěnje, štož Pančičansko-Kukowskemu wjesnjanosće Markusej Kreuzej (CDU) do mysli přińdźe, hdyž na lěto 2020 zhladuje, je, zo bě to přewšo spodźiwne lěto ze wšit­kimi wobmjezowanjemi, kotrež běchu a su ludźom přeco hišće napołožene. „Přiwšěm smy něštožkuli docpěli, štož móžeš předewšěm wonkownje widźeć. Zdźěla je jara dołho trało, prjedy hač ­hodźeše so to zwoprawdźić“, praji Kreuz našemu wječornikej.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND