Wjesne žiwjenje w srjedźišću

pjatk, 08. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wokomiknje dźěła při wulkim ekologiskim haće w Miłoćicach wotpočuja. Hižo nastate struktury pak z něšto fantaziju na to pokazuja, kajki ma teren přichodnje raz wupadać.  Foto: Jan Kral Wokomiknje dźěła při wulkim ekologiskim haće w Miłoćicach wotpočuja. Hižo nastate struktury pak z něšto fantaziju na to pokazuja, kajki ma teren přichodnje raz wupadać. Foto: Jan Kral

Poslednje dny stareho a prěnje dny nowe­ho lěta su na mnohich městnach składnosć, na dźěło minjenych dwanaće měsacow zhladować. Serbske Nowiny rozhladuja so po dwurěčnych komunach, što su tam wšo zdokonjeli.

Njebjelčicy (JK/SN). Zo je Njebjelčanska gmejna jara aktiwna, dźe-li wo to, wožiwić wjesne žiwjenje abo wjeski gmejny na žiwjenjahódne městnosće wukmanić, je daloko a šěroko znate. Tež loni su w tym nastupanju najebać wobmjezowanja koronapandemije dla aktiwni byli. Hižo nalěto stej zaběžałoj iniciatiwa za kubłanje na wsy kaž tež akcija politiskeho kubłanja pod hesłom „Rozmołwa na městnje – Talk vor Ort“, kotruž zhromadnje z Budyskej ludowej uniwersitu a Sakskej krajnej centralu za politiske kubłanje organizuja. Dobre a wjele lubjace za­zběhi wobeju naprawow pak njemóžachu pandemije dla dale wjesć. Kaž wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wobkrući, chcedźa, ručež zaso normalita do towaršno­stneho žiwjenja zaćehnje, z akcijomaj pokročować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND