Staršiski pjenjez stabilny

pjatk, 08. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W Dźěwinje nowe popłatki za žłobik, pěstowarnju a hort wobzamknyli

Brězowka (AK/SN). Wobě komunalnej dźěćacej dnjowej přebywanišći w gmejnje Dźěwin (Groß Düben) – „Baćonjace hnězdo“ w Brězowce a „Wroblace hnězdo“ w Dźěwinje – po zawrjenju w decembru korony dla nětko zaso dźěłatej. To potwjerdźi wjesnjanosta Helmut Krautz (SPD) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Wot spočatka lěta wšitke kubłarki zaso dźěłaja. Chcemy wotewrjenske časy ručež móžno rozšěrić, zo móhli starši lěpje planować.“ Tuchwilu maja tam jenož nuzowe zastaranje, kotrež płaći za staršich w powołanjach, za system relewantnych. Zastaranje dźěći z jědźu je zawěsćene. W dalokej měrje stabilne su staršiske popłatki. „Wostanjemy dale pod popłatkami, kotrež w Slepom zběraja“, Krautz wčera podšmórny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND