Škleńčerskemu muzejej pobrachuje žiwjenje

póndźela, 11. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Škleńcy k wosebitym składnosćam maja lědma wuměłski wuznam, wotbłyšćuja pak stawizny srjedźołužiskeho města Běłeje Wody. Nawodnica tamnišeho škleńčerskeho muzeja Christine Lehmann chce tajke piwowe škleńcy lětsa we wosebitej wustajeńcy 2021 prěni raz pokazać.  Foto: Joachim Rjela Škleńcy k wosebitym składnosćam maja lědma wuměłski wuznam, wotbłyšćuja pak stawizny srjedźołužiskeho města Běłeje Wody. Nawodnica tamnišeho škleńčerskeho muzeja Christine Lehmann chce tajke piwowe škleńcy lětsa we wosebitej wustajeńcy 2021 prěni raz pokazać. Foto: Joachim Rjela

Běła Woda (CK/SN). Njewšědny měr tuchwilu w Běłowodźanskim škleńčerskim muzeju knježi. Normalnje by so tam do a po hodźoch z wopytowarjemi a pućowanskimi skupinami z cyłeje Němskeje jenož tak mjerwiło. Ale wot nowembra je muzej korony dla zawrjeny. Tomu wšak bě hižo loni nalěto tak. Za to mějachu w lěću wjace wopytowarjow hač hewak, dokelž su mnozy hosćo Mužakowskeho parka tež do škleńčerskeho muzeja pohladnyli. Tohodla njebě kónclětna bilanca ani tak špatna, kaž su wočakowali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND