Kameliju wosebje škitać

wutora, 12. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Kinsporku starosća so tuchwilu wo přichod sławneje kamelije. Tamniše domizniske towarstwo nima zawrjeneho wustajenišća korony dla tuchwilu žane dochody. Chce tuž předań, mjez druhim rostlin a kamelijoweho parfima, internetnje bóle šěrić. Kamelijowa dama Lilly přiliwa w Kinsporku kameliji, kotraž runje nětko wjele wody trjeba.  Foto: Uwe Menschner W Kinsporku starosća so tuchwilu wo přichod sławneje kamelije. Tamniše domizniske towarstwo nima zawrjeneho wustajenišća korony dla tuchwilu žane dochody. Chce tuž předań, mjez druhim rostlin a kamelijoweho parfima, internetnje bóle šěrić. Kamelijowa dama Lilly přiliwa w Kinsporku kameliji, kotraž runje nětko wjele wody trjeba. Foto: Uwe Menschner

Domizniske towarstwo ma ideje, kak pobrachowace dochody narunać

Kinspork (UM/SN). Stajnje w decembru čakaja čłonojo Kinsporskeho domizniskeho towarstwa na wulku wosebitosć: wotewrjenje domu kamelijow na ležownosći tamnišeho hrodu. Wosebje rady dopominaja so woni na lěto 2019, hdźež mějachu miliny dla starosće, kotrež je towarstwo přez wušikne jednanje z regionalnym zastaraćelom zmištrowało. Nětko maja hinaši problem. „Dyrbjachmy dom kamelijow hižo loni w měrcu zawrěć. Hač móžemy lětsa zaso wopytowarjow přijeć, njeje dotal jasne“, praji předsyda towarstwa Peter Sonntag. Towarstwo nima tuchwilu žanužkuli móžnosć, zastupny pjenjez zběrać. Hač do zawrjenja loni mějachu nimale 5 000 wopytowarjow. Nětko dyrbja mudrje hospodarić. Přetož hladanje wulce hódneje rostliny njesmě pobrachowacych pjenjez dla ćerpjeć. „Wšako započina kamelija kćěć“, zwěsća Doris Füssel z domizniskeho towarstwa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND