Karbonowe niće za industriju

wutora, 12. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Prěni projekt strukturneje změny we łužiskim rewěrje na zakładźe zakonja wo sylnjenju struktury Zwjazka je při­zwoleny. W Hamorje wusměrjeja slědźenski projekt „InnoCarbEnergy“ nětko na produkciju karbonowych nićow.

Krynhelecy (AK/SN). Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (CDU) je na wčera­wšim posedźenju gmejnskeje rady w kulturnym domje w Krynhelecach (Kringelsdorf) zwěsćił: „Powěsć sakskeho statneho ministerstwa za regionalne wu­- wiće, zo bu spěchowanje studije za slědźenski projekt TU Kamjenica přizwo­leny, nas jara zwjesela.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND