Naprawu skónčnje přizwolili

pjatk, 15. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Šansa dale wobsteji, so za demokratiju zasadźeć

Budyšin (CS/SN). Financny wuběrk Budyskeje měšćanskeje rady diskutuje tuchwilu wo tym, koordinaciske a fachowe městno partnerstwa za demokratiju (KuF) dale wjesć abo nic. Tele fachowe městno ma swoje sydło w Budyskim Kamjentnym domje. Dotal bě rěč wo 50 000 eurach za personalne kóšty a 10 000 eurach za zjawnostne dźěło. Runje tele dźěło běše přewodźacy wuběrk města Budyšina při ewaluaciji skutkowanja KuF jako polěpšenjahódne posudźował. Hewak pak maja čłonojo wuběrka skutkowanje KuF za přewažnje spo­móžne.

Korony dla njebě móžno wšitke planowane projekty zwoprawdźić, mjez druhim njejsu konferencu wo demokratiji přewjesć móhli. Tak so njedawno na wuradźowanju financneho wuběrka prašachu, hač njejsu pjenjezy z lěta 2020 zbyli. „Njewužiwane pjenjezy dyrbimy Zwjazkej wróćić“, rjekny Budyski měšćanosta za financy, porjadk, kubłanje a socialne dr. Robert Böhmer. Wotličenje za lěto 2020 pak dotal hišće njepředleži. Spěchowanske srědki njemóhli tež na hinaše wašnje wužiwać, dokelž su eksaktnje za mjenowany wotmysł přewostajene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND