Darmotne testy

póndźela, 18. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Strowotniski zarjad wokrjesa Budyšin wot štwórtka, 21. januara, wobydlerjam poskići ze spěšno­testom na koronu so přepytować dać. Darmotny test přewjedu potom po štwórtkach w času wot 13 do 16 hodź., zdźěli wčera krajnoradny zarjad w Budyšinje. Terminy dojednać móža sej zajimcy online pod https://www.terminland.de/lra-bautzen/online/Schnelltest_Buerger.

Testy přewjedu we wotnožce strowotniskeho zarjada na Tuchorskej 23 w Budyšinje. „Maksimalnje móžemy 75 testow wob dźeń přewjesć, tohodla je trjeba sej termin rezerwować“, zamołwići informuja. Wuslědki přepytowanym na městnje zdźěla. Na darmotny test dyrbja sej zajimcy nimo personalneho tež šćěpjenski wupokaz a chipowu kartku chorobneje kasy sobu přinjesć. Ludźo, kotřiž su korony dla abo jako kontaktowa wosoba w karantenje, so na tesće wobdźělić njesmědźa, jich strowotniski zarjad dale na test přeproša.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND