Ptači kwas lětsa hinak swjeća

póndźela, 18. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wotrow/Chrósćicy/Ralbicy (SN/MiR). Dźěćace dnjowe přebywanišća w nošer­stwje Serbskeho šulskeho towarstwa kaž tež Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) chcedźa najebać wobmjezowanja korony dla ptači kwas swjećić. „Smy wšitkim našim kubłanišćam poručili temu do swojeho aktualneho planowanja zapřijeć“, rozprawja ­zamołwity za pěstowarnje CSB Ronny Škoda. „Wšudźe chcedźa spěwać, rejować a paslić. Fakt pak je, zo žane zjawne programy njebudu.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND