Ptači kwas lětsa hinak swjeća

póndźela, 18. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wotrow/Chrósćicy/Ralbicy (SN/MiR). Dźěćace dnjowe přebywanišća w nošer­stwje Serbskeho šulskeho towarstwa kaž tež Miłočanskeho Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) chcedźa najebać wobmjezowanja korony dla ptači kwas swjećić. „Smy wšitkim našim kubłanišćam poručili temu do swojeho aktualneho planowanja zapřijeć“, rozprawja ­zamołwity za pěstowarnje CSB Ronny Škoda. „Wšudźe chcedźa spěwać, rejować a paslić. Fakt pak je, zo žane zjawne programy njebudu.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND