Chcedźa jasne znamjo wšelakorosće pokazać

póndźela, 18. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/AK). Po wupadźe lońšeho zarjadowanja Dźeń a nóc tolerancy korony dla chcedźa je 14. apryla we Wojerecach zaso přewjesć. „Planujemy cyło­dnjowski akciski dźeń“, informuje sobu­organizatorka a nawodnica za politisko-historiske projekty w Regionalnym dźěłanišću za kubłanje, demokratiju a perspektiwy žiwjenja (RAA) Cindy Paulick. Hłowny organizator je Iniciatiwa za ciwilnu kuražu Wojerecy. „Chcemy pokazać, kak wšelakore Wojerecy su a tak zdobom jasnje na demokratiju, tolerancu a mnohotnosć pokazać. Akcije maja lokalne a regionalne wědomje za temu sylnić, wone maja być wuraz wulkeho towaršnostneho angažementa přećiwo prawicarskemu ekstremizmej kaž tež diskriminaciji. Zarjadowanja budu koronapandemije dla hinaše hač hewak. „To rěka, zo njezmějemy wjele ludźi na jednym městnje, skerje budu to digitalne formaty.“ Iniciatiwa je 11. januara wobsahi rozjimała. Bychu-li kulturnu šulu Kulturneje fabrika a Lessingoweho gymnazija zaso wotewrěć móhli, přewjedu zarjadowanje „Azyl w Kraju pisanosće“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND