Za nowe puće wotewrjeny

wutora, 19. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Aaron Schulz (nalěwo) wukonja w Njebjelčicach dobrowólne ekologiske lěto. To jemu wulke wjeselo wobradźa. Hromadźe z gmejnskim dźěłaćerjom Jurjom Čornakom z Nowoslic je wón njedawno pola Miłoćic kerki a štomy wurězował.  Foto: Měrćin Weclich Aaron Schulz (nalěwo) wukonja w Njebjelčicach dobrowólne ekologiske lěto. To jemu wulke wjeselo wobradźa. Hromadźe z gmejnskim dźěłaćerjom Jurjom Čornakom z Nowoslic je wón njedawno pola Miłoćic kerki a štomy wurězował. Foto: Měrćin Weclich

Hdyž młody čłowjek dźensa hnydom njewě, kotry powołanski puć je za njeho prawy, ma wón na zbožo wjacore móžnosće, to wuslědźić. W Njebjelčicach je Aaron Schulz swój puć po wšěm zdaću namakał.

Njebjelčicy (mwe/SN). Drježdźanjan ­Aaron Schulz tuchwilu w Njebjelčanskej gmejnje dobrowólne ekologiske lěto wukonja. Po tym zo bě młodostny loni po abiturje pola firmy swoje dobrowólne lěto započał, rozhladowaše so za dalšim dźěłom. Při tym storči na drustwo Permagold, kotrež ma swoje sydło w Njebjelčicach. Mjez druhim wobhospodarja wone jako projekt permakulturnu plantažu, k čemuž słuša tež zwičnjenje biožiwidłow. „Wotewrjene wucho Njebjelčanskeho wjesnjanosty Tomaša Čornaka za nowe ideje we wobłuku agrarneho hospodarstwa a k wuhotowanju krajiny mje wabješe“, młody muž powěda. „Runje z teje přičiny sym tu, sym za nowe puće wotewrjeny.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND