Za wšo docpěte dźakowni

wutora, 19. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Do šulow, dróhow a dobrowólneje wohnjoweje wobory inwestowali

Hamor (AK/SN). Z 18 wjesnymi dźělemi a 217 kwadratnymi kilometrami je Hamor po płoninje najwjetša gmejna Sakskeje. „2020 bě lěto z mnohimi nowymi wužadanjemi“, bilancuje wjesnjanosta Achim Junker (CDU). „Nam wšitkim měło to pokazać, zo čłowjek stajnje wšitko w horšći nima a zo měli dźakowni za to wšo być, štož přeco hišće mamy.“

Wotkryć móžeše gmejna teren twarskeho plana Klětno-Jazowa při Bjerwałdskim jězoru. W Hamorje přihotowachu bydlensku štwórć při Hasy přećelstwa. Tam maja bórze jednoswójbne domy nastać. Dale saněrowali su Hamorsku zakładnu šulu, w kotrejž dźěše předewšěm wo wohnjoškit. Ponowili su tohorunja někotre kolesowanske šćežki, mjez druhim na Wjelčim kolesowanskim puću a na puću podłu Sprjewje. Wohnjowa wobora Manjow/Rudej dósta nowe transportne jězdźidło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND