Rozmysluja wo wubědźowanju

srjeda, 20. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wjes ma wjace potenciala hač jenož prazwěrjenc a błudźišćo

Mały Wjelkow (CS/SN). Na wčerawšim posedźenju Małowjelkowskeje wjesneje rady přednjese čłon spěchowanskeho towarstwa tamnišeje sotrownje Lutz-Wolfram Reiter mysle, kak móhł so Mały Wjelkow na wubědźowanju „Naša wjes ma přichod“ wobdźělić. Wjesni radźićeljo su jeho konceptej přihłosowali. Přezjedni sej woni běchu, zo ma wjes nimo prazwěrjenca a błudźišća wjace potenciala, kiž pak je přemało znaty. Tak ma Mały Wjelko kompaktny sydlenski wobraz Ochranowskeje bratrowskeje wosady a wězo sotrownju. Jeje struktura z lěta 1770 je so lědma změniła. Žadnostka je tohorunja kěrchow. Tón měł bóle w zjawnosći stać, přetož jeho pochowanska kultura słužeše jako přikład hač do Grönlandskeje a Awstralskeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND