13lětny Pančičan kompjuterej serbske ličby a čas nawučił

srjeda, 20. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na swojim ličaku w Pančicach-Kukowje je 13lětny Korla Baier minjene tydźenje program wuwił, z kotrehož pomocu kompjuter ličby wot jedyn do tysac kaž tež aktualny čas serbsce rěči.  Foto: Bernhard Baier Na swojim ličaku w Pančicach-Kukowje je 13lětny Korla Baier minjene tydźenje program wuwił, z kotrehož pomocu kompjuter ličby wot jedyn do tysac kaž tež aktualny čas serbsce rěči. Foto: Bernhard Baier

Zo steji dźensa w dźěćacych stwach zwjetša personalny kompjuter abo laptop, je nimale hižo samozrozumliwe a runje nětko za čas pandemije trěbne. Tež Korla Baier w Pančicach-Kukowje tajki ličak ma. Wón pak z nim jeno ­za šulu njewuknje, ale hižo swójske programy wuwiwa.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Wonkownje so Korla Baier z Pančic-Kukowa wot druhich w swojej starobje njerozeznawa. Je ministrant w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy, honi po zasněženej krajinje a so ze swójbnymi po wsy a wokolinje wuchodźuje. Wulka lubosć 13lětneho pak je jeho kompjuter. Z nim je tele dny program dokónčił, kotryž zamóže ličby wot jedyn hač do tysac a tohorunja ­aktualny čas serbsce rěčeć. Pod adresu gaussia.de/slp-test móžeš na přikład 637 zapodać, a akuratnje tule ličbu ­słyšiš wuprajenu. Nic pak wot kom­pjuteroweho hłosa. Korla Baier je ličby sam natočił. To samsne je činił za po­daće časa, kiž monitor deleka naprawo pokazuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND