Milina w nuzy wotwonka

štwórtk, 21. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Spočatk měrca chcedźa Rownjanscy wohnjowi wobornicy do swojeje noweje gratownje wosrjedź wsy zaćahnyć.  Foto: Andreas Kirschke Spočatk měrca chcedźa Rownjanscy wohnjowi wobornicy do swojeje noweje gratownje wosrjedź wsy zaćahnyć. Foto: Andreas Kirschke

Wosrjedź Rownoho nastawa moderna wohnjowoborna gratownja

Rowno (AK/SN). Z nowej gratownju wo­srjedź Rownoho změja tamniši wohnjowi wobornicy wjele lěpše dźěłowe wuměnjenja. Tak pisa jich nawoda Andreas Pudel w aktualnym hamtskim łopjenu Slepjanskeje gmejny. Komuna a wobornicy so nadźijeja, zo móža spočatk měrca do gratownje zaćahnyć.

Dotal wužiwa wobora nachwilny kwartěr w bywšej Tschammerec pjekarni, za čož su wobornicy jara dźakowni. Nastawacy nowotwar je naprawa inwesticiskeje potrjeby po změnjenym rewěrowym koncepće koncerna LEAG. Tak nastawa w centrumje Rownoho funkcionalna a technisce moderna gratownja. Nimo toho, zo změja za techniske wuhotowanje a za jězdźidła wjace městna, budźe twar potom tež lěpše móžnosće dalekubłanja a porjadne předrasćenske a sanitarne rumnosće skićić. Wosebitosć je eksterne zastaranje z milinu w nuzowym padźe. Dyrbjała-li we wsy dlěši čas milina wupadnyć, móža gratownju nuzowemu agregatej přizamknyć. W tym padźe by so wona z komunikaciskim srjedźišćom we wsy stała, zo móhli pomoc organizować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND