Na rozdźělne zajimy reagować

pjatk, 22. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłanska koncepcija Ralbičanskeje pěstowarnje wobkrućena

Ralbicy (JK/SN). Po napjatym komunalnym dźěle kónc minjeneho lěta je so gmejnska rada Ralbicy-Róžant wčera wječor k prěnjemu lětušemu posedźenju zešła. Před lětom běchu kubłarjo a za­stupjerjo Serbskeho šulskeho towarstwa, nošerja Ralbičanskeje pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“, kubłansku koncepciju dźěćaceho dnjoweho přebywanišća před­stajili. Wčera nětko su delanscy radźićeljo koncepciju wobkrući. K tomu wobdźělichu so na posedźenju nawodnica pěstowarnje Jadwiga Nukowa, jeje naměstnik René Bětnar a zastupjerka Serbskeho šulskeho towarstwa Marlis Młynkowa. Woni kaž tež radźićeljo běchu sej přezjedni, zo je koncepcija zaměrej zarjadnišća přiměrjena a je so po jednym lěće jako dobry zakład kubłanja wopokazała. Gmejnska rada pak dojedna so po namjeće radźićela ­Tomaša Bjeńša (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) na to, koncepciju ­najpozdźišo po pjeć lětach znowa posudźować, je-li trjeba, tež hižo zašo.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND