Płaćizna za ležownosće jasna

wutora, 09. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Jednotliwe ležow­nosće w nowej bydlenjotwarskej štwórći při Srjedźnym puću w Pančicach-Kukowje chce tamniše gmejnske zarjadnistwo tele dny zwičnjeć započeć. Tole praji wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Za to su minjeny štwórtk w njezjawnym posedźenju posledni zadźěwk wotstro­nili. Dotal mjenujcy njebě hišće jasne, kelko změja zajimcy za ležownosće płaćić. Kaž Kreuz na naprašowanje SN zdźěli, płaći kwadratny meter 67 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND