Lubosć ke kolesu jeju zwjazuje

wutora, 16. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Max Noack a Robert Heinze (wotlěwa) w swojim nowym wobchodźe za porjedźenje a předań kolesow na Budyskej Róžowej  Foto: Carmen Schumann Max Noack a Robert Heinze (wotlěwa) w swojim nowym wobchodźe za porjedźenje a předań kolesow na Budyskej Róžowej Foto: Carmen Schumann

Při zymskim wjedrje zašłych dnjow su mnozy skerje na smykače, sanki a sně­haki myslili. W nowym Budyskim wobchodźe pak něchtóžkuli tež hižo swoje koleso za nalěćo přehladać da.

Budyšin (CS/SN). To je zmužite! Wo­srjedź koronakrizy zwažitaj sej Robert Heinze a Max Noack krok do samostatnosće. Na Budyskej Róžowej čo. 8, bjezposrědnje napřećo tankowni, staj wonaj 1. februara kolesowu zamkarnju „Räderei“ wotewrěłoj. W dobrymaj prěnimaj tydźenjomaj je so wopokazało, zo přemało kupcow dla skoržić nje­trjebataj. Kaž młodaj mužej powědataj, mnozy čas z wjele sněhom wužiwaja a so wo swoje groćane koniki staraja. Ručež so dwukolesowa sezona započnje, móža woni potom zaso z połnym elanom do pedalow stupać. Ale kolesowanskaj přećelej staj tež hewak optimistiskaj. Z pandemiju korony dla kolesowanje wšudźe wulki rozmach dožiwja. Ručež budźe zaso móžno z kolesami wikować, chcetaj młodaj předewzaćelej tež kolesa a wšitko, štož za nje trjebaš, předawać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND