Prěnje ideje předleža

wutora, 16. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Historisku póštownju w Swinjarni, hdźež bě hač do lěta 2002 Dom swj. Ludmile zaměstnjeny, chce klóšter Marijina hwězda na nowu spěchowansku šulu za duchownje zbrašenych přetwarić.  Foto: Marian Wjeńka Historisku póštownju w Swinjarni, hdźež bě hač do lěta 2002 Dom swj. Ludmile zaměstnjeny, chce klóšter Marijina hwězda na nowu spěchowansku šulu za duchownje zbrašenych přetwarić. Foto: Marian Wjeńka

Bywšu starownju chce klóšter na spěchowansku šulu přetwarić

Swinjarnja (SN/MWj). Nimale dwaceći lět steji w Chrósćicach Dom swj. Ludmile. Prjedy hač jón nowy natwarichu, bě starownja w Swinjarni zaměstnjena, hdźež bě spočatk 1970tych lět wjele wěriwych ze serbskich wosadow pomhało bywšu póštownju přetwarić. Mjeztym twarski kompleks w Swinjarni přerjany zaćišć njezawostaja. Wot drjewjanych dźělow a wot fasady so barba puka, škleńca woknow je zdźěla rozbita, ze wšěch kutow njerodź rosće, hdyž ju runje sněh njewodźěwa.

Za kulisami pak so něštožkuli stawa. Wot časa přećaha starownje do Chrósćic klóšter Marijina hwězda jako wobsedźer twarskeho kompleksa za idejemi pyta, kak jón wužiwać. Něhdźe tři lěta su plany mjeztym konkretniše. Za swoju spěchowansku šulu za duchownje zbrašenych chce klóšter areal w Swinjarni přetwarić. Loni w decembru dóstachu za to twarsku dowolnosć. Hač pak budu scyła twarić móc a hdy, je dospołnje njejasne a wot spěchowanskich srědkow wotwisne, z klóšterskeho zarjadnistwa rěka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND