„Na kóždy pad“ podpěrać poručenje

pjatk, 05. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Strony w Budyskim wokrjesnym sejmiku za wukubłanje wučerjow serbšćiny

Budyšin (SN/at). Wjetšina frakcijow w Budyskim wokrjesnym sejmiku zastupjenych stron ma wukubłanje wučerjow serbšćiny za jara wažnu. Wotewrjenosć mjez nimi w dalokej měrje wo tym knježi wo pućach rozmyslować chcyć, kak hodźało so to ze stron tudyšeho wokrjesa podpěrać. To wuchadźa z wotmołwow frakcijow na prašenja našeho wječornika w zwisku z wobzamknjenjom wokrjesneho sejmika Sprjewja-Nysa wo stipendiju studentam wučerstwa za předmjet serbšćinu. Jenož frakcija FDP njeje na prašenja reagowała.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND