Wjacorych njeskutkow dla chłostany

pjatk, 05. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyske hamtske sudnistwo je 21lětneho z města zasudźiło, kiž bě před ně­hdźe lětom na póstničce Serbskeho gymnazija Budyšin w Šunowje na bijeńcy ze serbskimi młodostnymi wobdźěleny. Při tym zrani šulerja, kotrehož dyrbjachu medicinsce zastarać.

Budyšin (SN/bn). Po wusudźe sudnistwa dyrbi skućićel 21 měsacow do jastwa. Přičina pak njeje dopokazane ćělne zranjenje. „Prawje je, zo je sudnistwo wobskorženemu chłostanje předewšěm njedodźerženja wobstejacych pruwowanskich naprawow (Bewährungsauflagen) dla napołožiło“, direktor juristiskeje instancy Markus Kadenbach na naprašowanje Serbskich Nowin podšmórny. Pokutu běchu jemu wjacorych deliktow dla – mjez druhim bě policistow a zastojnikow hłowneho cłownistwa skřiwdźił a jězdźidło zastojnikow wobškodźił – po procesu w nowembrje 2020 wuprajili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND