Dom kamelijow wostanje zawrjeny

póndźela, 08. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Franziska Neumann a Lilly Dörschel (wotl.), „damje kamelijow“, byštej rady tež lětsa mnohich wopytowarjow po wustajeńcy w Kinsporku wodźiłoj. To pak nažel móžno njeje. Korona wotewrjenju kamelijoweho domu zadźěwa.  Foto: Jirka Hofmann Franziska Neumann a Lilly Dörschel (wotl.), „damje kamelijow“, byštej rady tež lětsa mnohich wopytowarjow po wustajeńcy w Kinsporku wodźiłoj. To pak nažel móžno njeje. Korona wotewrjenju kamelijoweho domu zadźěwa. Foto: Jirka Hofmann

W Kinsporskim kamelijowym domje tuchwilu najstarša kamelija kćěje. Wobhladać pak sej ju njemóžemy. Wobmjezowanja korony dla tomu zadźěwaja. A tomu lětsa dale tak wostanje.

Kinspork (SN/MiR). Nimo najstaršeje kame­lije wupřestrěwa tež jara rědka wisata kamelija swoje kćenja do wysoka, runje tak kaž wonjace družiny. Normalnje bychu tam ludźo dźensa po stach za zastupnym lisćikom stali – wosebje kónc ty­dźenja. Šulerjo Kinsporskeje zakładneje a wyšeje šule wodźachu stajnje w měrcu slepych po wustajenišću, pěstowarnjam poskićachu „bajkowy přewod“. Lětsa wostanje dom zawrjeny. Tamniše domizniske towarstwo chce pak ludźi přiwšěm zawjeselić. Tuž je zarjadował serwis za rozesłanje skazankow kaž tež za zajimcow, kotřiž chcedźa sej twory wotewzać. Nowy kamelijowy parfim kaž tež za njón wužiwane kćějace wonjace kamelije družiny „Minato no akebono“ su runje tak wosebite dary k jutram kaž młode rostlinki třoch najstaršich kamelijow družin „Alba Plena“ a „Althaeflora“ inkluziwnje certifikata ryzosće. Při wotewzaću je snadź tež móžno do kamelijoweho domu pokuknyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND