Staru drohoćinku zachować

pjatk, 12. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Historiski pućnik z łužiskeho zornowca při puću z Prawoćic do směra na Baćoń chce Roman Nuk restawrować dać. Nimo jěducym tale starožitnosć lědma napadnje.  Foto: SN/Hanka Šěnec Historiski pućnik z łužiskeho zornowca při puću z Prawoćic do směra na Baćoń chce Roman Nuk restawrować dać. Nimo jěducym tale starožitnosć lědma napadnje. Foto: SN/Hanka Šěnec

Historiski měznik při Jakubowym puću drje hišće lětsa ponowja

Nuknica (SN/MWj). Starožitne zajimawosće často na prěni pohlad jako tajke spóznajomne njejsu. Ćim wažniše je je zachować, zo njebychu so zhubili. Runje tohodla angažuje so Roman Nuk z Nuknicy za historiski pućnik při puću z Prawoćic do směra na Baćoń abo Nuknicu. Hnydom blisko busoweho zastanišća při wotbóčce do Kopšina wuhlada kedźbliwy nimo ducy abo jěducy něhdźe dwaj metraj wysoki zornowcowy stołp – jeli scyła. Mnohim ludźom wón ani njenapadnje, dokelž na spěšny prěni pohlad ničo ­na wosebitosć njepokazuje. Hinak pola Romana Nuka. „Nimale wšědnje tam ­nimo jězdźu a so mjerzam, zo je stary pućnik tak skomoleny. Runje při Jakubowym ­puću je to škoda, dokelž tule wjele ludźi nimo dźe“, Nukničan powěda. Hižo před štyrjomi lětami je so wón na Budyskim krajnoradnym zarjedźe naprašował a zhonił, zo je wokrjes za stołp zamołwity. Při terminje na městnje ­běchu pomnikoškitarjo wokrjesa historiski wuznam pućnika spóznali a běchu sej přezjedni, zo njesmě so zhubić. Stało pak so ničo njeje.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Lědma spóznajomne su zadypane němske pomjenowanja Baćonja, Prawoćic, Budy šina a dalše.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND