Wo přichodźe šule rěčeli

pjatk, 12. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Gmejnska rada Ra­dwor je na swojim posedźenju předwčerawšim plan šulskeje syće Budyskeho wo­krjesa hač do šulskeho lěta 2029/2030 wobzamknyła. Wjacore sta stron wopřijacy plan wěnuje so kóždej šuli Budyskeho wokrjesa a ju posudźuje. Z tym zwjazana je garantija jeje dalewobstaća, kotraž njepłaći jeno za Radworsku zakładnu a wyšu šulu, ale tež za wšitke hišće wobstejace serbske kubłanišća. Přihłosowanje k šulskemu planej je drje mjenje bóle formelny akt, twori pak zdobom zakład za dalše inwesticije do kubłanišćow.

W diskusiji prašachu so někotři radźićeljo za přichodom Radworskeho kubłanišća. Pětr Kliman a Cyril Hančik běštaj sej wěstaj, zo změja z nastawacym twarnišćom jednoswójbnych domow na kromje wsy bórze hišće wjace šulerjow, štož drje hodźi so dołhodobnje tež jeničce z dalšimi twarskimi naprawami zmištrować. Wjesnjanostka Madeleine Rentsch přilubi, pokiw na wědomje brać a jón zamołwitym posrědkować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND