Ekoratar kompromis poskićił

pjatk, 26. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na ležownosći napřećo něhdyšej cyhelerni Megalith ma po předstawach ekoratarja Ignaca Wjesele kompostownja nastać. Wobydlerjo Miłoćic so boja, zo so připrawa na wjesne žiwjenje a klimu we wsy negatiwnje wuskutkuje.  Foto: Jan Kral Na ležownosći napřećo něhdyšej cyhelerni Megalith ma po předstawach ekoratarja Ignaca Wjesele kompostownja nastać. Wobydlerjo Miłoćic so boja, zo so připrawa na wjesne žiwjenje a klimu we wsy negatiwnje wuskutkuje. Foto: Jan Kral

Planowana připrawa za kompostowanje organiskich wotpadkow pola Miłoćic njewuwabja kontrowersnu diskusiju jenož mjez Miłočanami, kaž bě wčera na posedźenju gmejnskeje rady słyšeć.

Njebjelčicy (JK/SN). Hižo na swojim minjenym posedźenju su Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo wo planowanej kompostowej připrawje za organiske wotpadki pola Miłoćic wuradźowali. Młody ekoratar Ignac Wjesela planuje na ležownosći pola Miłoćic, kotraž bě jónu jako přemysłowa přestrjeń za gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe předwidźana, natwarić připrawu za kompostowanje organiskich wotpadkow kaž tež halu za ratarske mašiny a składowanje agrarnych produktow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND